Fatigue

Del 9 – Behandlingar och åtgärder 2: Kognitiva strategier och livsstilsförändringar


Biogen-37375 januari 2022

Olika former av kognitiva strategier har visat sig vara effektiva vid fatigue. Det finns vetenskapligt stöd och den rådande uppfattningen bland personer som arbetar med rådgivning och utbildning av personer med fatigue, är att kognitiva strategier ofta har stor betydelse för välmåendet.

Kognitiva strategier:

 • Att man minskar på stressfaktorer
 • Gör en sak i taget
 • Planerar dagen och arbetsdagen
 • Lägger in vilopauser vid behov
 • Avslappningsövningar
 • Kontrollera av omgivningsteperaturen inte är för hög
 • Gör mer krävande uppgifter på förmiddagen
 • Anpassar miljön där man vistas samt arbetsmiljön
 • Använder sig av energibesparande redskap och vid arbetsplatsen arbetsredskapen
 • Utför arbetsuppgifter som kräver god koncentrationsförmåga i enskilt rum, man kanske behöver sitta ostört. På arbetsplatsen arbeta i enskilt, ostört rum
 • Anpassar aktiviteters längd och arbetsplatsen anpassa arbetstidens längd.

Biogen-149047 januari 2022