Fatigue

Del 8 – Behandlingar och åtgärder


Biogen-37374 januari 2022

Det första steget vid fatigue är att så långt som möjligt identifierar hur den yttrar sig och vilka faktorer som utlöser den. Andra orsaker, som orsakar så kallad sekundär fatigue, ska alltid behandlas först, tex infektioner, depression, smärta, sömnproblem eller annan sjukdom.
Målsättningen att behandla fatigue är att minska symtomen och därmed förbättra livskvaliteten. Fortfarande är de bakomliggande mekanismerna till viss del oklara, vilket medför att det finns en osäkerhet vilken/vilka behandlingsmetoder som fungerar vid olika orsakssammanhang.

Biogen-149047 januari 2022