Fatigue

Del 3 – Blockeringar av nervsignaler i axon vid skadat myelin


Biogen-37368 januari 2022

Nervsystemet består av cirka 100 miljarder nervceller som står i kontakt med varandra i ett mycket komplext nätverk. En nervcell består av en nervcellskropp och dess utskott, dendriter och axon. Genom utskottet kan nervcellen ta emot och förmedla signaler till andra nervceller. Den utgående signalen förmedlas via nervtråden (axonet) med hög hastighet (0.5-120 m/s) till nästa nervcell. Nervtråden omges av myelin som till största delen består av fett och tjockarer myelinlager medför snabbare ledningshastighet. Nervimpulserna är en form av elektriska urladdningar som fortleds genom att koncentrationen av natrium- och kaliumjoner förändras längs nervtråden. Denna reglering av joner sker längs myelinet och är en förutsättning för att nervimpulsen ska kunna ta sig fram optimalt.

Biogen-149047 januari 2022