Fatigueutbildning

En utbildning om MS och fatigue framtagen med Anne Wickström

Anne Wickström

Anne Wickström, leg. fysioterapeut och
medicine doktor vid Linköpings universitetssjukhus.

Anne Wickström har arbetat inom neurologisk fysioterapi och med personer med MS sedan 1987. Inledningsvis vid NeuroRehab Sävar och sedermera vid neurologkliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping. Anne har även forskat om faktorer som påverkar personer med MS i arbets- och studielivet samt om träning vid MS.

Delar i denna kurs
1

Del 1 – Introduktion

Trötthet, ett naturligt tillstånd de flesta av…

2

Del 2 – Inflammationsaktivitet

Flera studier har visat att fatigue kan…

3

Del 3 – Blockeringar av nervsignaler i axon vid skadat myelin

Nervsystemet består av cirka 100 miljarder nervceller…

4

Del 4 – Vävnadsskada, ökad hjärnaktivitet och omorganisation

Vävnadsskada – Det finns idag mycket som…

5

Del 5 – Samverkande och utlösande faktorer av fatigue vid MS

Det kan vara svårt att särskilja kognitiv…

6

Del 6 – Kartläggning av fatigue

Identifiera faktorer som är direkt relaterat till…

7

Del 7 – Kartläggning av fatigue 2: Utredning och levnadsvanor

Vi har fysiologiska behov av hunger, törst,…

8

Del 8 – Behandlingar och åtgärder

Det första steget vid fatigue är att…

11

Del 11 – Värmekänslighet och MS

En förhöjning av kroppstemperaturen kan framkalla såväl…

12

Del 12 – Rökning och MS

En annan yttre faktor som påverkar ledningshastigheten…

13

Del 13 – Sammanfattning

Sammanfattning av fatigueutbildningen.

Biogen-154391 februari 2022