Fatigue

Del 2 – Inflammationsaktivitet

Biogen-37367 december 2021

Flera studier har visat att fatigue kan vara ett tecken på inflammationsaktivitet i centrala nervsystemet. Personer som insjuknar i så kallad skovvis MS, beskriver ofta att de initialt under sina första skov, besväras av ihållande och utdragen trötthet. När diagnosen är ställd och bromsmedicinen fått effekt på inflammationen som orsakat skovet, försvinner tröttheten för flertalet. Trots bromsläkemedels behandling kan inflammationen blossa upp på nytt. En ihållande trötthet kan vara tecken på en pågående inflammationsaktivitet.

Biogen-149047 januari 2022