Fatigue

Del 6 – Kartläggning av fatigue


Biogen-37372 januari 2022

Identifiera faktorer som är direkt relaterat till sjukdomen, den så kallade primära fatiguen och faktorer som inte är sjukdomsspecifika , den så kallade sekundära fatiguen. Det är viktigt att kunna identifiera primär och sekundär fatigue. Den sistnämnda kan man ofta komma åt med behandling eller med förändrade levnadsvanor medan den primära fatiguen ofta är svår att komma åt.

Biogen-149047 januari 2022