Fatigue

Del 7 – Kartläggning av fatigue 2: Utredning och levnadsvanor


Biogen-37373 januari 2022

Vi har fysiologiska behov av hunger, törst, sömn och sex. Dessa behov behöver tillgodoses på olika sätt genom våra levnadsvanor. Vid fatigue är det viktigt att göra en grundläggande kartläggning av hur dessa behov tillgodoses.

Biogen-149047 januari 2022