Fatigue

Del 5 – Samverkande och utlösande faktorer av fatigue vid MS


Biogen-37371 januari 2022

Det kan vara svårt att särskilja kognitiv fatigue från kognitiv svikt av annan orsak eller depression. Dessutom kan dessa tillstånd förekomma samtidigt och även förstärka varandra. Detta innebär att det är viktigt, att så långt som möjligt, reda ut de olika komponenterna för att kunna sätta in adekvata åtgärder.

Biogen-149047 januari 2022