Fatigue

Del 11 – Värmekänslighet och MS


Biogen-37378 januari 2022

En förhöjning av kroppstemperaturen kan framkalla såväl motoriska som kognitiv fatigue men även andra neurologiska symtom som dimsyn och känselpåverkan med domningar. Fysisk aktivitet, stress, visstelse i värme eller feber är exempel på faktorer som ofta leder till ökade symtom.

Biogen-149047 januari 2022