Fatigue

Del 4 – Vävnadsskada, ökad hjärnaktivitet och omorganisation


Biogen-37369 januari 2022

Vävnadsskada – Det finns idag mycket som talar för att vävnadsskador och förlust av nervvävnad i specifika områden i det centrala nervsystemet spelar en viktig roll i uppkomsten av fatigue.

Biogen-149047 januari 2022